Pré-incasso

logo-preincassoHet kan gebeuren dat een debiteur, ondanks diverse herinneringen, een openstaande factuur niet betaald. De stap naar het incassotraject voelt vaak wat ongemakkelijk. Wellicht is uw klant op vakantie, of speelt er iets in de privésfeer waardoor uw klant zijn of haar aandacht er niet helemaal bij heeft. De pre-incassofase biedt uitkomst. Dit is de laatste fase van uw reguliere debiteurenproces, voordat u overgaat op het starten van een incassoprocedure.

Pré-incasso van Payt

Payt helpt u uw debiteur op een vriendelijke en juridisch correcte wijze te wijzen op de openstaande vordering. Uw klant wordt per mail én per brief gevraagd de openstaande vordering te betalen. Deze pré-incasso brief wordt ook wel de laatste kosteloze aanmaning genoemd. Er wordt in beide berichten uitdrukkelijk vermeld dat het de laatste keer is dat de openstaande factuur kan worden betaald voor er een incassotraject wordt gestart.

Payt verstuurt zowel de brief als de mail namens u. Dat wil zeggen dat uw bedrijfsnaam en logo op zowel de brief als de mail komen te staan. In de pré-incassobrief staat dat de vordering uit handen wordt gegeven aan Payt als betaling uitblijft. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de incassokosten zijn van een minnelijk incassotraject.

Een vermelding van de naam Payt in uw brief zorgt ervoor dat uw herinnering of aanmaning een hogere attentiewaarde krijgt. Pré-incasso wordt dan ook vaak ingezet als vervanging van de laatste herinnering.

Start een pré-incassotraject