Veelgestelde vragen

 1. Onderwerp: Aanmaning ontvangen

  1. Wat moet ik doen als ik een aanmaning heb ontvangen van Payt?

   Eén van onze opdrachtgevers heeft aangegeven dat u een openstaande rekening heeft. Het is zaak spoedig tot betaling over te gaan. Door in te loggen op www.zaakinzien.nl kunt u eenvoudig de zaak en betalingsinstructies online inzien of reageren op de zaak. In de brief treft u het dossiernummer en pincode aan waarmee u kunt inloggen.

  2. In de brief staat dat ik kan inloggen op de www.zaakinzien.nl website, waarom?

   In de brief kunt u alle informatie over de vordering nalezen zoals de schuldeiser, het oorspronkelijke factuurbedrag, de incassokosten en de uiterste betaaldatum. U kunt het verschuldigde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de schuldeiser betalen. Door in te loggen op www.zaakinzien.nl kunt u eenvoudig de zaak en betalingsinstructies online inzien of reageren op de zaak. In de brief die u heeft ontvangen treft u het dossiernummer en pincode aan waarmee u kunt inloggen.

  3. Wat moet ik doen als ik een sms heb ontvangen van Payt?

   Wij sturen u een SMS omdat u een openstaande rekening heeft bij één van onze opdrachtgevers. In het bericht staat het dossiernummer en pincode waarmee u via www.zaakinzien.nl kunt inloggen om alle informatie over deze vordering na te lezen.

  4. Ik ontvang post van Payt die niet aan mij geadresseerd is, wat nu?

   Wij verzoeken u het poststuk retour te zenden. Indien u bekend bent met de correcte gegevens van de betreffende debiteur verzoeken wij u deze gegevens te vermelden op het poststuk voordat deze retour wordt gezonden.

  5. Ik heb een inhoudelijke vraag over een zaak, waar moet ik dan zijn?

   Voor inhoudelijke vragen over een zaak dient u contact op te nemen met de schuldeiser. U kunt op www.zaakinzien.nl een bericht achterlaten voor de schuldeiser. 

  6. Wat zie ik als ik ben ingelogd op zaakinzien.nl?

   Hier ziet u een overzicht van alle correspondentie die al heeft plaatsgevonden in de zaak. Verder kunt u eventuele bewijsstukken die de schuldeiser aan de zaak heeft toegevoegd bekijken. Indien u een bericht wilt achterlaten voor de schuldeiser, kunt u dit ook doen door te klikken op Bericht versturen aan (naam schuldeiser). Over dit bericht wordt de schuldeiser per e-mail op de hoogte gesteld. De schuldeiser kan het bericht ook lezen op het platform.

  7. Ik heb de factuur waarvoor nu een incassozaak bij Payt is gestart al betaald, wat moet ik doen?

   U kunt hiervoor contact opnemen met de schuldeiser in de zaak via het platform van Payt of op een andere manier.

  8. Ik ontvang opnieuw communicatie van Payt terwijl ik al betaald heb, wat moet ik doen?

   Indien u nog communicatie vanuit Payt ontvangt terwijl u al betaald heeft, kunt u contact opnemen met de schuldeiser. De schuldeiser kan de betaling registreren op het platform van Payt.

  9. Is er een mogelijkheid de originele factuur in te zien?

   Mogelijk heeft de schuldeiser de originele factuur op het platform van Payt toegevoegd aan de zaak. U kunt inloggen op www.zaakinzien.nl met de gegevens die u heeft ontvangen en kijken of de schuldeiser de originele factuur heeft toegevoegd. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met uw schuldeiser om te vragen naar de originele factuur.

 2. Werkwijze Payt

  1. Hoe berekent Payt de incassokosten?

   De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van het openstaande bedrag (de hoofdsom = factuurbedrag inclusief BTW) waarvoor u de incassozaak start. Payt berekent de incassokosten volgens de nieuwe incassowet:

   15% over de eerste € 2.500,- (met een minimum van € 40,-)
   10% over de volgende € 2.500,-
   5% over de volgende € 5.000,-
   1% over de volgende € 190.000,-
   0,5% boven € 200.000,- (met een maximum van € 6.775,-)

   Voorbeeld: Bij een hoofdsom van €1.000,00 bedragen de incassokosten € 150,00.

  2. Uw vordering nog niet ontvangen na het incassotraject?

   Payt helpt u tijdens het minnelijke traject om uw geld te krijgen. Dit traject duurt een maand. Na deze periode kan het zijn dat uw klant nog steeds niet heeft betaald. In dat geval kunt u de zaak uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat en een gerechtelijk traject starten.

   Na afronding van het minnelijke traject stuurt Payt uw dossier door naar een bij Payt aangesloten gerechtsdeurwaarder. U kunt het automatische doorsturen van uw dossier aanpassen naar handmatig via het instellingen menu. De bij Payt aangesloten deurwaarder zal uw individuele dossiers kosteloos beoordelen en u adviseren rondom het gerechtelijke vervolgtraject en kosten daaromtrent.

  3. Wanneer kan ik Payt inschakelen?

   Het moment waarop een incassotraject kan worden ingezet is wanneer uw klant zijn of haar factuur met een redelijke betaaltermijn niet heeft voldaan. Payt kan in dat geval worden ingeschakeld voor het minnelijke incassotraject. Vanaf dit moment brengt Payt de incassokosten voor u in rekening.

   U kunt ervoor kiezen om voorafgaande aan het in rekening brengen van incassokosten een ‘laatste kosteloze aanmaning’ te sturen. Hierin worden het bedrag van de hoofdsom en de incassokosten, die in rekening worden gebracht indien er binnen 14 dagen niet wordt betaald, opgenomen. In geval uw klant binnen de termijn van deze 14 dagen alles betaalt dan leidt dit voor hem niet tot extra kosten. Payt biedt het versturen van deze zogenaamde ‘laatste kosteloze aanmaning’ optioneel aan.

   Zie ook de toelichting over de nieuwe incassowet.

  4. Welke dienstverlening wordt door Payt aangeboden voor € 19,95?

   Payt voert voor € 19,95 een effectief incassotraject uit tot aan de gerechtelijke fase.

   Dit traject bestaat uit het aanmanen van de debiteur middels fysieke brieven, (aangetekende) e-mail en sms-berichten. Daarnaast kan een debiteur ook telefonisch benaderd worden.

   Een incassotraject van Payt duurt maximaal één maand en kan in geval uw debiteur alsnog betaalt, tussentijds door u worden stopgezet of gepauzeerd. Tevens biedt het systeem van Payt u ondersteuning bij het treffen en registreren van een betalingsregeling met uw debiteur.

   Payt factureert u € 19,95 voor het incassotraject. Uw vordering wordt vermeerderd met de incassokosten bij uw debiteur in rekening gebracht. Betalingen door uw debiteur ontvangt u op uw eigen rekening. Over een eventuele kwijtschelding van de incasso- of overige kosten kunt u zelf beslissen en doorvoeren in de applicatie van Payt.

  5. Welke incassokosten brengt Payt in rekening?

   De incassokosten die Payt voor u in rekening brengt komen overeen met het besluit van 27 maart 2012 van de minister van Veiligheid en Justitie. Dit is overeenkomstig de nieuwe incassowet. Rondom deze incassokosten werkt Payt anders dan traditionele incassokantoren. Bij betaling door uw debiteur ontvangt u zelf het factuurbedrag vermeerderd met de incassokosten op uw eigen rekening. factureert u voor de Payt dienstverlening eenmalig een bedrag van € 19,95.

   Traditionele incassokantoren incasseren de bedragen op een derdengeldenrekening, waarbij veelal pas na ontvangst van de volledige betaling het factuurbedrag aan u wordt uitgekeerd. De ontvangen incassokosten houdt het traditionele incassokantoor zelf als vergoeding voor haar dienstverlening.

   De hoogte van de incassokosten die Payt namens u in rekening brengt wordt op basis van de onderstaande tabel bepaald (overeenkomstig de nieuwe incassowet):

   Hoofdsom Hoogte incassokosten
   De eerste € 2500 15% (met een minimum van € 40)
   Over de volgende € 2500 10%
   Over de volgende € 5000 5%
   Over de volgende € 190.000 1%
   Boven de € 200.000 0,5% (met een maximum van € 6675)
  6. Is de voortgang per zaak in te zien en real-time te volgen?

   Ja, door op uw account in te loggen en een specifieke zaak te selecteren zijn de acties zichtbaar. In één oogopslag is te zien in welke fase een incassotraject zich bevindt. Daarnaast is er de mogelijkheid om op elk gewenst moment een traject te pauzeren of te stoppen.

  7. Kan een incassotraject tussentijds worden gepauzeerd of beëindigd?

   Ja, indien er betaald is of er anderzins een regeling is getroffen kunt u een zaak op elk gewenst moment pauzeren of beëindigen. Een gepauzeerde zaak kan op een later moment met één druk op de knop weer worden voortgezet.

  8. Op welk vlak onderscheidt Payt zich van een meer traditionele incasso dienstverlening op basis van no cure no pay?

   Payt werkt anders dan traditionele incassobureaus. Bij betaling door uw debiteur ontvangt u bij Payt zelf het factuurbedrag vermeerderd met de incassokosten op uw eigen rekening. Payt factureert u voor de Payt dienstverlening eenmalig een bedrag van € 19,95.

   Traditionele incassokantoren incasseren de bedragen op een derdengeldenrekening, waarbij veelal pas na ontvangst van de volledige betaling het factuurbedrag aan u wordt uitgekeerd. De ontvangen incassokosten houdt het traditionele incassokantoor zelf als vergoeding voor haar dienstverlening.

  9. Wat is het minimum bedrag dat Payt kan incasseren?

   Payt is in te zetten voor de incasso van al uw onbetaalde facturen waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken.

  10. Op welke wijze kan een openstaande vordering bij Payt aangeboden worden?

   Na het aanmaken van een account via www.payt.nl kunt u uw incassozaken direct indienen. Het indienen van een incassozaak wordt door middel van invulvelden begeleid. Vanuit verschillende boekhoudpakketten kan een verlopen factuur worden doorgezet naar Payt.

  11. Wat is de werkwijze van Payt?

   Payt maakt gebruik van diverse innovatieve mogelijkheden voor het benaderen van uw debiteur. Tijdens het incassotraject wijzen wij uw debiteur op verschillende manieren en diverse momenten op uw openstaande vordering.

   Het Payt traject bestaat uit het aanmanen van uw debiteur middels fysieke brieven, (aangetekende) e-mail en sms-berichten. Daarnaast wordt een schuldenaar ook telefonisch benaderd. Dit uitgebreide incassotraject vergroot de kans op uiteindelijke betaling van de openstaande vordering.

  12. Is er een overzicht van actuele statussen en de stand van zaken binnen lopende trajecten?

   Zodra een zaak gestart wordt, zal Payt een dossier opbouwen waarop online ingelogd kan worden. Binnen het dossier worden alle acties die Payt onderneemt richting uw debiteur gelogd.

   In uw startscherm wordt een overzicht van uw lopende zaken per fase getoont. Tevens wordt een actueel actie overzicht getoond waarin trajecten worden gepresenteerd die actie behoeven (bijvoorbeeld in geval uw debiteur een reactie gegeven heeft binnen het Payt traject).

  13. Ik heb mijn vordering binnen het Payt incassotraject nog niet ontvangen. Hoe gaat Payt om met het eventuele gerechtelijke vervolgtraject?

   Payt heeft partnerafspraken met deurwaarders waardoor een vordering nog dwingender kan worden uitgevoerd.

   In geval uw vordering na een minnelijk incassotraject via Payt nog niet is voldaan zetten wij uw zaak door naar een bij ons aangesloten deurwaarder. Hiermee is het gerechtelijke traject vanuit het dossier wat Payt heeft opgebouwd, eenvoudig op te starten.

   Na het doorzetten van een incasso dossier zal de deurwaarder dit dossier beoordelen en contact met u opnemen en adviseren over het voortzetten van het dossier in de gerechtelijke fase en informeren over de eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn.

 3. Onderwerp: Over incasso

  1. Het traject na minnelijke incasso: de gerechtsdeurwaarder.

   Wanneer uw vordering na het doorlopen van het minnelijke Payt incassotraject nog niet is betaald zal Payt uw vordering doorsturen naar een bij Payt aangesloten gerechtsdeurwaarder.

   Payt heeft met haar aangesloten gerechtsdeurwaarders een aantal afspraken gemaakt.

   1. Als afsluiting van het minnelijke traject wordt een pre-gerechtelijke brief gestuurd waarbij uw debiteur uit naam van de gerechtsdeurwaarder een laatste maal wordt gesommeerd de openstaande vordering te voldoen;
   2. De hoogte van de door gerechtsdeurwaarder te hanteren tarieven heeft Payt voor u onderhandeld, waardoor u verzekerd bent van een scherp tarief;
   3. Alvorens u een zaak aan de gerechtsdeurwaarder uit handen geeft zal deze voor u kosteloos een verhaalonderzoek uitvoeren, hierdoor heeft u nog de mogelijkheid om af te zien van een gerechtelijk traject indien er onvoldoende kans is dat u uiteindelijk uw vordering betaald krijgt.

   Nadat u een vordering naar een bij Payt aangesloten gerechtsdeurwaarder heeft doorgestuurd, zal deze contact met u opnemen.

  2. Heeft u meerdere vorderingen bij een debiteur?

   In geval u meerdere vervallen facturen heeft bij dezelfde debiteur, dan moeten de hoofdsommen van deze vervallen facturen in één incassotraject worden opgenomen. Dit is een wettelijke eis.

  3. Wanneer is het verplicht een wik-brief te sturen?

   Het is verplicht een wik-brief of laatste kosteloze aanmaning te versturen als u een zaak wilt starten tegen een particulier. In die brief moet een termijn van 14 dagen worden gegeven om de factuur alsnog te voldoen zonder bijkomende kosten. Verder moet de hoogte van de incassokosten worden aangegeven voor het geval de debiteur niet betaald binnen de gegeven termijn.

  4. Hoeveel btw wordt er gerekend over de ontvangen incassokosten?

   Wanneer uw factuur en incassokosten door de debiteur aan u zijn betaald, hoeft over de ontvangen incassokosten geen btw te worden afgedragen.

 4. Overig

  1. Ik ben geïnteresseerd in debiteurenbeheer van Payt, hoe kom ik met Payt in contact?

   U kunt onder de tab Contact kiezen voor ‘Offerte aanvragen’. Hier kunt u uw gegevens in het aanvraagformulier invullen. Wij proberen binnen enkele werkdagen contact met u op te nemen.