Martini Reclamemakers BV maakt sinds een aantal maanden gebruik van Payt Online debiteurenbeheer. Als signmaker zijn wij een partner voor onze relaties op reclamegebied en Payt helpt ons deze relatie goed te houden door op een professionele wijze kenbaar te maken dat afgenomen producten en goederen op tijd betaald dienen te worden. De betalingsherinneringen worden op vooraf afgesproken termijnen toegezonden per email of post en dat helpt ons bij een vlottere manier van incasseren.
De koppeling met Exact Online verloopt probleemloos en ik kan Payt dan ook bij menig ondernemer aanbevelen.